แวงใหญ่

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
156แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 7ใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
1729แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1โนนทองแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
1730แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
5477แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2โนนทองแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
5478แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 13ใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
5479แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
5481แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 14ใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
7282แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2โนนสะอาดแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
7283แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11โนนสะอาดแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
7284แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
9043แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
9086แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 5โนนสะอาดแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด