ผัก/สมุนไพร

ผัก/สมุนไพร (กรมส่งเสริมการเกษตร – สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 37 แปลง

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดไปยังหน้า
7302แปลงใหญ่ทั่วไป(เห็ด)หมู่15ดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่นดูรายละเอียด
723แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่3กุดเพียขอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
9079แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่1ไชยสอชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
6919แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่3โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6920แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6921แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9058แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่3โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9059แปลงใหญ่ทั่วไป(เห็ด)หมู่2โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9060แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่8บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9061แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่16บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9064แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่5โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9065แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่1,2โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9066แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่8เปือยใหญ่โนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6978แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่6ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
9068แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่8หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
814แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าวโพดฝักสด)หมู่7หนองบัวบ้านฝางขอนแก่นดูรายละเอียด
7897แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่1สระแก้วเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9070แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่1บ้านโต้นพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
9053แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่2หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9054แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7หัวทุ่งพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9055แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่6หัวทุ่งพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9073แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่1โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9074แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
725แปลงใหญ่ทั่วไป(หน่อไม้ฝรั่ง)หมู่9ภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่นดูรายละเอียด
722แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)
กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา
หมู่3ดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7274แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7บึงเนียมเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7873แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่6โคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7876แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7โคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7879แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่3ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
9081แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7หนองตูมเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7892แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่5บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
7895แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่6บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
7944แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่8ทุ่งโป่งอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9029แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าวโพด)หมู่1ทุ่งโป่งอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9049แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่6เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9080แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่6บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9085แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่9โคกสูงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

10 + = 16