7282

7282

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาแปลงใหญ่ 185 นาโพธิ์ หมู่ 2

หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7282


ประธานกลุ่ม   

นางพรชนก วิชัยรัตน์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ