ประมง

ประมง (กรมประมง – สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 2 แปลง

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดไปยังหน้า Page
7347แปลงใหญ่ทั่วไป(ปลาดุก)หมู่3นาเพียงชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
763แปลงใหญ่ทั่วไป(ปลานิล)หมู่9เมืองเพียบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด