รายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น

สรุปรายการทั้งหมดของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ขอนแก่น

 

สามารถสืบค้นตามหมายเลขแปลงรหัสแปลงใหญ่ (Update 14-7-2021)