7283

7283

บริษัท วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ หมู่ 11 โนนสะอาด จำกัด

หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7283


ประธานกลุ่ม   

นายศรีครีม พันธ์สุดน้อย

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ