9043

9043

บริษัท วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ หมู่ 6 แวงใหญ่ จำกัด

หมู่ที่ 6 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9043


ประธานกลุ่ม   

นายวิรัตน์ แว่นประชา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ