เปือยน้อย

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
1731แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1สระแก้วเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
1745แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4สระแก้วเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
1748แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2สระแก้วเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
6989แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1เปือยน้อยเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
6992แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6เปือยน้อยเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
6995แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7เปือยน้อยเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
6998แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7วังม่วงเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
7897แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่1สระแก้วเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
5529แปลงใหญ่ทั่วไป(โคเนื้อ)หมู่ที่ 6วังม่วงเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
5530แปลงใหญ่ทั่วไป(โคเนื้อ)หมู่ที่ 7วังม่วงเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
2346แปลงใหญ่ทั่วไป(มะม่วง)หมู่ที่ 4วังม่วงเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด