6998

6998

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านห้วยแร่ 118 หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6998


ประธานกลุ่ม   

นายสุพิศ อินทร์นอก

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ