1745

1745

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองบัวน้อย 66 หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1745


ประธานกลุ่ม   

นายวีระ แตกหนองโน

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ