อุบลรัตน์

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
9049แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่6เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9085แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่9โคกสูงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
7944แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่8ทุ่งโป่งอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9029แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าวโพด)หมู่1ทุ่งโป่งอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9045แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6ทุ่งโป่งอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9078แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 7ทุ่งโป่งอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
719แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 1บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
2850แปลงใหญ่ทั่วไป(โคเนื้อ)หมู่ที่ 15บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
6163แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 15บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
7892แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่5บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
7895แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่6บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
8344แปลงใหญ่ทั่วไป(ยางพารา)หมู่ที่ 13บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9044แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9047แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 4บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9048แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 4บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9080แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่6บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9084แปลงใหญ่ทั่วไป(จิ้งหรีด)หมู่ที่ 7บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9082แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 5ศรีสุขสำราญอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9083แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 6ศรีสุขสำราญอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด