2850

2850

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เจริญการเกษตร 80 หมู่ 7

หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2850


ประธานกลุ่ม   

นายสมคิด เพ็งลี


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ