6163

6163

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี

หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6163


ประธานกลุ่ม   

นายสุบาล แก้วมาตย์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ