หนองเรือ

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
151แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 4โนนทองหนองเรือขอนแก่นดูรายละเอียด
2915แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3บ้านผือหนองเรือขอนแก่นดูรายละเอียด
2916แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5บ้านเม็งหนองเรือขอนแก่นดูรายละเอียด
7290แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ยางคำหนองเรือขอนแก่นดูรายละเอียด
5523แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่ที่ 4โนนทองหนองเรือขอนแก่นดูรายละเอียด