2916

2916

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาหว้านาคำ

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2916


ประธานกลุ่ม   

นายพงษ์ศักดิ์ สุพรรณ์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ