7290

7290

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเม็งทอง

หมู่ที่ 3 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7290


ประธานกลุ่ม   

นายปาฏิหาริย์ บุญชาย

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ