หนองนาคำ

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
2316แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 16กุดธาตุหนองนาคำขอนแก่นดูรายละเอียด
2317แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1ขนวนหนองนาคำขอนแก่นดูรายละเอียด