2316

2316

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ต.กุดธาตุ

หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2316


ประธานกลุ่ม   

นายอำนวย โคตรนรินทร์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ