0725

725

แปลงใหญ่ทั่วไป(หน่อไม้ฝรั่ง)

หมู่9 ตำบล ภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 725


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ