9608

9608

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) หมู่ 3 แวงน้อย

หมู่ที่ 3 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9608


ประธานกลุ่ม   

นายสมศักดิ์ วิชาธรรม

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ