9067

9067

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทั่วไป ข้าว หมู่ 1 แวงน้อย

หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9067


ประธานกลุ่ม   

นายวันทอง ชัยช่วย

 

 

 

 

 

Update การติดตามโครงการ

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

 

 

ผลการดำเนินโครงการ

 

 

 

Update การติดตามโครงการ