9042

9042

บริษัท วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวบ้านรุ่งตะวัน จำกัด

หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9042


ประธานกลุ่ม   

นายวุธ ทับละคร

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ