9036

9036

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านเพ็กน้อย 191 หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9036


ประธานกลุ่ม   

นายบุญผา ลุนสำโรง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ