9034

9034

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวทั่วไปบ้านหนองนาดี 37 หมู่ 3

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9034


ประธานกลุ่ม   

นายวีระศักดิ์ ทองดี

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ