7939

7939

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านลอมคอม 50 หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7939


ประธานกลุ่ม   

นางประภาพรรณ สงแสนผาง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ