7277

7277

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวหนองแวงสักหลัก

หมู่ที่ 8 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7277


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ

 

ประธานกลุ่ม   

นายณรงค์ สีหามัด

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ