7261

7261

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านใหม่สามัคคี 86 หมู่ที่ 14

หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7261


ประธานกลุ่ม   

นางเบญจวรรณ ปากดี

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ