7096

7096

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองหญ้าปล้อง 116 หมู่ 12

หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7096


ประธานกลุ่ม   

นายทองสุข จันทร์ใต้

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ