7083

7083

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองแวง 94 หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7083


ประธานกลุ่ม   

นายคมสันต์ โนนดงกลาง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ