7076

7076

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวหลักด่าน 53 หมู่ 9

หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7076


ประธานกลุ่ม   

นายวิรุณ พลนงค์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ