7074

7074

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองม่วงน้อย 8 หมู่ 7

หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7074


ประธานกลุ่ม   

นายเสถียร ประชากูล

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ