7059

7059

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองแวงโสกพระ 82 หมู่ 1

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7059


ประธานกลุ่ม   

นายเสกสรร จันทร์ราช

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ