7058

7058

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองแวงโสกพระ 7 หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7058


ประธานกลุ่ม   

นายประมวล เทินเทา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ