7055

7055

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองบัวสันติสุข 79 หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 11 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7055


ประธานกลุ่ม   

นายสุนทร มูลธิโต

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ