7051

7051

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านป่าเป้า 85 หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1761


ประธานกลุ่ม   

นายสมพงษ์ นาดี

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ