7032

7032

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวหนองคูรอง กลุ่ม 1 112 หมู่ 7

หมู่ที่ 7 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7032


ประธานกลุ่ม   

นายทองสา ธุงจันทร์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ