7029

7029

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านโนนแต้ 18 หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 10 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7029


ประธานกลุ่ม   

นางกมลทิพย์ ยกสันเทียะ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ