7027

7027

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านเพ็กใหญ่ 179 หมู่ 5

หมู่ที่ 5 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7027


ประธานกลุ่ม   

นายจรูญ คริบเงิน

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ