7009

7009

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาแปลงใหญ่ ต. พระบุ

หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7009


ประธานกลุ่ม   

นายไพบูลย์ ทองป้อง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ