6974

6974

บริษัท แปลงใหญ่ข้าวบ้านดอนกู่หมู่ 15 จำกัด

หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6974


ประธานกลุ่ม   

นางเรณู คำตา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ