6915

6915

บริษัท บี เค ไลฟ์ จำกัด

หมู่ที่ 11 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6915


ประธานกลุ่ม   

นายเอกพร โพธิ์ทอง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ