6904

6904

บริษัท วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) หมู่ 6 ต.ท่ากระเสริม จำกัด

หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6904


ประธานกลุ่ม   

นายบวร พิมพ์ดี

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ