5485

5485

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านโคกสี 31 หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 5485


ประธานกลุ่ม   

นางนิยม ขวากุดแข้

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ