2926

2926

บริษัท นาดอกไม้เกษตรเจริญรุ่งเรือง จำกัด

หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2926


ประธานกลุ่ม   

นายศิริพันธ์ อัตถาชน

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ