2642

2642

บริษัท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวชุมชนแปลงใหญ่บ้านบก (แปลงใหญ่ทั่วไป) จำกัด

หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2642


ประธานกลุ่ม   

นายสุรัตน์ อินนอก

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ