2387

2387

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านโนนกอก 147 หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2387


ประธานกลุ่ม   

นายวุฒธิชัย โหมดนอก

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ