2315

2315

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหินตั้ง 276 หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น


ประธานกลุ่ม   

นายใจ แทนสา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ