1762

1762

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านโคกฟันโปง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1762


ประธานกลุ่ม   

นายจำลอง สีตัน  


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ