1747

1747

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองทุ่ม

หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1747


ประธานกลุ่ม   

นายทองกลม จันทะคาม

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ