7286

7286

บริษัท วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ผาน้ำเที่ยง จำกัด

หมู่ที่ 4 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7286


ประธานกลุ่ม   

นางพัชราภรณ์ โพธิ์ศรี


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ